Múltunk

A községünkben folyó oktatásról legkorábban egy 1896-os Tanodalátogatási és szorgalmi jegyzőkönyvből értesülhetünk (105 beírt tanulóval).  Bő fél évszázaddal később, az 1950-es, ’60-as években az iskolai munka több épületben folyik, a felső tagozatosok a Vasútsor 6. szám alatt tanulnak, a társadalmi munkával épített két tanteremben, amelyeket hamarosan újabb három építése követ. 1985-ben iskolánknak 178 tanulója és 16 pedagógusa van. Az 1980-as évek végén az idegen nyelv (angol) tanítása mellett megindul a számítástechnikai ismeretek oktatása is. Az alsó tagozatos osztályok ekkor még a régi kastély épületében vannak, ahonnan 1990 őszén költözhetnek át a felsős épület mellett elkészült modern, új szárnyba. A 8 osztállyal és 5 napközis csoporttal működő iskola pedagógusai – más óraadó szakemberek bevonásával – felvállalják a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését is. 2001-ben lehetőség nyílik az internet használatára. 2004 és 2008 között alapfokú művészeti oktatás is folyik. 2006-ban elkészül a Sportcsarnok, ezzel kitűnő feltételek állnak a testnevelés és a versenysport rendelkezésére. A fiúknál a labdarúgás, lányoknál a röplabda a kedvenc, utóbbi sportágban országos és nemzetközi sikerek jönnek. A csökkenő gyermeklétszám miatt 2007-ben és 2009-ben is veszélybe kerül az iskola önállósága, a 8 évfolyam megmaradása. A szülők közösségének támogatásával iskolánk megnyeri a csatát, a felsősök továbbra is Ikrényben maradhatnak. A gyermekbarát intézmény pedagógusainak munkáját is minősítik az országos felmérések jó eredményei, valamint a továbbtanulók pályaválasztási sikerei.

A Jelen

Iskolánk a 2011/2012-es tanévtől az abdai Zrínyi Ilona Általános Iskola Tagiskolájaként működik. Helyben tanítunk elsőtől nyolcadik osztályig. 2013. január 1-től fenntartóváltás következett, így most már a KLIK Győri Tankerülete alá tartozunk. Továbbra sem szakadtunk el községünktől, s próbálunk szerves részeként működni a településnek. Közös programokat szervezünk a helyi civil szervezetekkel  és tevékenyen részt veszünk a közösségépítő eseményeken is.

 

Pedagógiai hitvallásunk

"Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,
hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni."

(Szent-Györgyi Albert)