Feladatkörök

- igazgató:                                                Ferenczy Tamás
- tagintézmény - vezető:                         Csizmarik Béláné
- diákönkormányzatot segítő nevelő:    Lőrinczné Schnepp Katalin
- alsós munkaközösség vezetője:        Jákóné Németh Zsuzsanna
- tankönyvforgalmazás:                         Csizmarik Béláné
- sportkör vezetője:                                 
- tanulóbiztosítás, iskolatitkár:             Kalmár Lászlóné
- ifjúságvédelmi megbízott:                  Mohosné Matkovics Eszter
- tűzvédelmi megbízott:                        
- pályaválasztási felelős:                       Kara Éva
- napközis nevelő:                                  Csáti Angéla
- utazó pedagógusok:                            Nagy Zoltán János:        kémia
                                                                                                  :        technika
                                                                  Hegedűs Hajnalka:        ének
                                                                  Gergely Valéria:             angol
                                                                                             :                  biológia, egészségtan, rajz
                                                                  Fertetics Andrea:           táncoktatás

                                                                  Baloghné Illés Orsolya: gyógypedagógus
                                                                  Nagyné Fekete Katalin: szurdopedagógus
                                                                  Temesi Mihályné (Karola néni): logopédus

 

Diákönkormányzat képviselők (DÖK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szülői Közösség tagjai


SZK elnök:      Horváthné Steingart Csilla

1.osztály:       Pótáné Dallos Csilla

                        Pallang Ágnes

2 osztály:       Szabó Krisztina
                        Geresics Mária Viktória
3. osztály:      Bánkuti Zita
4. osztály:      Kovácsné Lábas Eszter
5. osztály:      Bugovics Anikó
6. osztály:      Pallang Ágnes
7. osztály:      Horváthné Steingart Csilla

                        Erdősné Kelemen Tünde
8. osztály:      Tóthné Kocsis Katalin
                        Lőrinczné Egri Tünde