Iskolánk története

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bagarus Lajos gyűjteményéből

 

„A nagyapáink, nagyanyáink, szemükbe biztatás vagy vád:

Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát!”

                                                             (Reményik Sándor: Templom és iskola,1925)

Az iskola mestergerendája 1850-ből   

Intézményünk múltból a jelenbe…

1680

A helyi oktatásnak legrégebbi egyházlátogatási írásos emléke egy Széchenyi György püspök által elrendelve, melyben írják, hogy Börcsön az öttevényi Sírai Péter látja el a tanítói feladatokat.

1698

Vizsgálat szerint a tanítást Szoldan János végzi

1735

Egy összeírás szerint az iskolamester háza düledezik, kertje viszont jó. Jövedelmei a 31 mérős földjéből, két szekeres rétjéből, valamint az egész és féltelkes gazdáktól párbér fejében 13 köböl gabonát kapott. Az összeíró megjegyzi, a tisztességes megélhetéshez 15 forint kiegészítés lenne szükséges.

1739

Az iskola épülete nagyon rossz állapotban van egy leírás szerint.

1788

Az iskolai jelentés szerint osztatlan iskola működött a faluban, s a növendékek téli időben szorgalmasan bejártak. Bár e megjegyzés kiegészítésre szorul. A nyári hónapokban a gyerek egyáltalán nem jártak iskolába a mezei munka miatt, a szegények pedig télen sem, mert nem tudták a tandíjat befizetni.

1829

A fennmaradt megemlékezés szerint, a tanító segédtanítót nem tart, mert jövedelme neki is alig van. A tanítónak már van külön szobája és külön iskolája, de ez tanításra alkalmatlan. Ez évben 60 tanuló járt az iskolába. Az első osztályba 20 fiú és 17 lány, a második osztályba 15 fiú és 13 lány. Az írást, olvasást napi hat órán keresztül tanulták, kivéve a szerdát és a szombatot, mivel e napokban napi négy órában hittant tanultak. A tanítás március végétől Mindenszentek napjáig (november 1.) szünetelt.

A királyi tanfelügyelő a következőképpen jellemezte a börcsi iskolát: az épület fedele nád fala sártömés, padlózata földes. A terem alacsony sötét. A tanteremben 16 „alkalmatlan” pad van, s egyszerre 60 tanulót lehet leültetni. A tankötelesek száma (hat és 12 éves kor között) 84, az ismétlő iskolát végzők 36-n vannak. Valójában iskolába csak 34 fiú és 50 leány járt. Az oktatási idő nyolc hónapot tett ki.

1850

Döbrösy Pál iskolamestersége idején új iskola épült. 

 

1874

A földesúr, azaz a győri püspök rendbe hozatta az iskolát. A fiúk és a lányok közös teremben nyertek oktatást.

1903

A régi urasági ispánlakot vásárolták meg iskolának.

1905

november