TÁMOP-3.1.4

TÁMOP-3.1.4

A Zrínyi Ilona Általános Iskola és tagintézményeinek megújítása

2013. 03. 25. – 2015. 03.24.

Az abdai Zrínyi Ilona Általános Iskola Ikrényben és Börcsön működő tagintézményeivel közösen 2013 februárjában 120 millió forintot nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Innovatív iskolák fejlesztése” c., TÁMOP-3.1.4-12/2 kódszámú pályázati kiíráson. A tervezett tevékenységek 2013. március 25. – 2015. március 24. valósulnak meg.

A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0614 azonosító számú, „A Zrínyi Ilona Általános Iskola és tagintézményeinek megújítása” című, 100%-os támogatottságú pályázat során a 2013. január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ önálló jogi személyiségű szervezeti egységeként működő intézményegység tagintézményeivel együtt különböző innovatív iskolai programokat valósít meg.

A diákok nagy része a mindennapos testnevelés keretében úszni, lovagolni tanulhat, ökotáborban, szabadtéri jellegű mozgásos tevékenységekben, természetközeli sporttáborban, sportkirándulásokon, nyelvi témaheteken, egészségnapokon vehet részt. A megvalósítás két éve alatt tartott informatikai szakkörökön a diákok tudása és kompetenciája alapvető informatikai ismeretekkel bővülhet. Konfliktuskezelésről, valamint az illegális és legális szerek veszélyes hatásairól hallgathatnak előadásokat, továbbá baleset-megelőzési és egészségfejlesztési ismereteket szerezhetnek. Az érdeklődő és érintett diákok számára az elsősegély-nyújtási ismeretekről is előadássorozatot szervezünk. A projekt során sor kerül új tanulási formák adaptálására, melyek az innovációt segítik elő. Intézményi szinten olyan rendezvényekre kerül sor, amelyek minden bizonnyal az iskolai hagyományok megteremtését segítik elő.

A projekt két éves futamideje alatt az iskolában tanító pedagógusok továbbképzéseken vesznek részt, ahol bővíthetik szaktárgyi tudásukat, de egyéb kompetenciákat is szerezhetnek, melyek segítik őket mindennapos oktató-nevelő munkájuk eredményes ellátásában.

A pályázat támogatja többek között a bevezetésre került mindennapos testnevelés megvalósítását sporteszközök, táborok hatékony és élvezetes megvalósítását elősegítő egyéb eszközök, a tanórai foglalkozások változatosabbá tételét támogató digitális tananyagok, illetve különböző kísérleti eszközök beszerzésével. Lehetővé teszi az egyéb tanórán kívüli programok színesebbé tételét is az egyes programok interaktivitását elősegítő eszközök beszerzésével.

A pályázat nagy jelentőséggel bír az intézmény életében, hiszen anyagi támogatást nyújt a közoktatásban létrejött változtatások megvalósításához. Az elnyert támogatási összeg segítségével az abdai, ikrényi és börcsi tagintézményekben tanuló diákok minőségi tanórai és tanórán kívüli foglalkoztatásban vehetnek részt.

Sajtóközlemény... Letöltés (PDF)

Projekttábla C... Letöltés (PDF)

Sajtóközlemény (záró) Letöltés (PDF)

Projekttábla D... Letöltés (PDF)