Bemutatkozás

Iskolánk, az Abdai Zrínyi Ilona Általános Iskola Abdán a község egyetlen iskolája. Két tagiskolánk van Börcsön és Ikrényben. 193 tanuló jár Abdára, a börcsi tagiskolában 41 gyerek tanul az alsó 4 évfolyamon. Abdán 9 osztályban folyik az oktatás (egy napközis csoportunk van).

A környezet

Szép, barátságos az iskolánk, az udvarra és a környékre is gondot fordítunk. Az udvaron mászóka, játszótéri felszerelés és kosárpalánk áll a gyerekek rendelkezésére az óraközi szünetekben, hogy a szünet idejét is tartalmasan tölthessék el. Az iskola udvara biztonságosan bekerített, a kapu csak bizonyos időszakban van nyitva. A tantermek barátságosak, a legtöbb tanteremben új padok és székek vannak.

7 teremünk fel van szerelve projectorral, interaktív táblával és számítógéppel. Rendelkezünk jól felszerelt számítástechnikai tanteremmel 20 főre kialakítva és egy 26 laptoppal felszerelt, teljesen újonnan kialakított tanteremmel, ahol a HEFOP 3.1.3-as pályázaton nyert terem-felügyeleti és nyelvoktatói szoftverek segítségével a 21. század kihívásainak megfelelő oktatást tudunk biztosítani. Van egy tánctermünk, nagy, szabadtéri színpaddal. Egy tágas könyvtár is rendelkezésünkre áll még, ami községi és iskolai könyvtárként egyaránt funkcionál.

Az oktatás

Azt mondják, joggal, hogy egy iskola annyira jó, amennyire a benne tanító tanárok. Rendkívül büszkék vagyunk az itt dolgozó pedagógusainkra és eredményeinkre.

Pedagógusaink az évek során részt vettek individuálpszichológiai képzésen, elsajátították a Dalton módszer elveit, s ezeket alkalmazzák mindennapos tanításuk során. Iskolánk megelőzött más iskolákat a kompetencia alapú oktatást alkalmazásában, hiszen amit az állam most javasol, hogy az iskolák kezdjék el, azt mi már 3 éve alkalmazzuk a HEFOP 3.1.3.-as program keretében. Ez a nem szakértő füleknek nem sokat mond, ám ha lefordítjuk arra, hogy pedagógusaink a gyerekeket a saját képességeiknek megfelelően és saját tempójukhoz alkalmazkodva tanítják érdekes, érdekfeszítő és játékos módon, hogy tanáraink igyekeznek minden gyermeket egyéni módon kezelni, a tehetséget felfedezni, a személyes problémákat észrevenni – akkor így talán érthetőbb, miért voltak fontosak ezek a képzések.

Joggal elmondhatjuk, hogy iskolánk nem „falusi iskola” a maga negatív értelmében véve, hanem Győr-Moson-Sopron megye 138 iskolája közül az élvonalban helyezkedik el. Ezt jelzik azok a mérések, melyek az iskolákat összehasonlítják egymással. A két évvel ezelőtti kompetencia mérések azt mutatják, hogy a pedagógiai értéket is mérve, iskolánk matematikából a megyében az előkelő 4. helyen áll, magyar nyelvből pedig benne voltunk az első húszban. Így számos győri iskolát megelőzve, iskolánk maradéktalanul bizonyította alkalmasságát a középiskolai tanulmányokra való felkészítésre.

Egy másik mutató, ami jelzi, hogy az általános iskolákban milyen oktatás folyik, az a középiskolákból történő tanulmányi visszajelzés az itt végzett gyerekek eredményeiről. Elmondhatjuk, hogy átlagosan ugyanolyan eredményeket teljesítenek volt tanulóink a középiskolákban, mint amit intézményünkben elértek.

Például, ha valaki matematikából, történelemből, vagy német nyelvből nálunk közepes eredményt ért el, a középiskolában is nagyjából hasonló eredménnyel teljesített. Jeles tanulóink pedig jeles eredményeket hoztak a Jedlikből, a Barossból, a Kazinczyból, Krúdyból és a Révaiból.

Nyelvoktatás

Német: Iskolánkban a német nyelvet már az első osztálytól tanítjuk játékos formában. A felső tagozatban heti 3 órában tanulják a gyerekek. Hat éves kapcsolatunk van egy bécsi iskolával OFFFENE VOLKSSCHULE HADERSDORF. Rendszeresen látogatjuk egymást –főleg a gyerekeknek szervezzük évente a programokat-, így a nyelvgyakorlás életszerű a gyermekek számára.

Tervezzük a részvételt az e-twinning programban, amely közös projectek kidolgozását jelenti a gyerekek számára egy külföldi iskolával német vagy angol nyelven. A Comenius programba is tervezzük a bekapcsolódást a jövőben, amely sok gyerek számára teszi majd lehetővé, hogy állami támogatással legalább 10 napot külföldön tölthessen egy partneriskolánál.

Angol: Iskolánkban az angol nyelvet a felső tagozatban tanítjuk heti 2 órában. Az angol választható nyelv, azoknak ajánljuk, akiknek nem megterhelő a két nyelv párhuzamos tanulása. A tanulóknak angol nyelven is lehetőségük lesz egy külföldi partneriskola diákjaival felvenni a kapcsolatot, közös projecteket, esetleg külföldi utakat megvalósítani. 

Nyelvóráinkkal alapos felkészítést adunk diákjainknak a középiskolai tanulmányokhoz, hiszen ott általában az angol és német nyelveket oktatják.

Számítástechnika

A számítástechnikát két felszerelt szaktermünkben tartjuk a felső tagozatban. Az egyik tanteremben  20 számítógép, a másikban 26 laptop biztosítja a modern tanulási lehetőségeket... Az interaktiv táblák segítségével történő oktatás, a projektorok által lehetővé tett képi megjelenítés, a számítógépek gyakori használata szintén a modern világ elvárásaira készíti fel a gyerekeket.

Egyéb

Az iskola jó kapcsolatokat ápol a falu más, ifjúsági munkával foglalkozó civil szervezeteivel, így támogatjuk a gyerekeket, hogy vegyenek részt a Tűzoltó Egyesület munkájában, az ABDA SC-ben és a Royal Rangers cserkész csapat munkájában. A helyi kultúrház is szervez ifjúsági programokat, mint például egy Ki-Mit-Tud-ot novemberben.

Vannak hagyományai az iskolánknak, melyet fontosnak tartunk. Tűzoltó nap, ahol a Győri Tűzoltóság bemutatót tart, a Rábca fesztivál, újsággyűjtés, szüreti felvonulás, bakonyi kirándulás, „Tökös nap”, szavalóversenyek, tanulmányi versenyek, Télapó levelek, Télapó ünnepség, Karácsonyi ünnepség, Farsang, erdei iskola, bécsi partneriskolai programok, osztálykirándulások, nyílt napok, Zrínyi nap.

Felkészült, tapasztalt, gyermekszerető tanáraink segítségével, a sok tanórán és tanórán kívüli foglalkozással, szakkörökkel, közös programokkal nem csak a gyerekek tudásának kibontakozásához járulunk hozzá, nem csak hatékony felkészítést nyújtunk a középiskolai tanulmányokhoz, hanem programjainkkal személyes és közösségi élményhez juttatjuk a gyerekeket, mely meghatározó lesz további életük, közösségi szemléletük és értékrendjük szempontjából.