Tanévzáró 2013

2013. június 21-én pénteken 17 órai kezdettel került sor a Zrínyi Ilona Általános Iskola 2012/2013-as tanévének tanévzáró ünnepélyére az iskola udvarán. A Himnusz közös eléneklése után az 1. osztályosok vidám verset mondtak. Ferenczy Tamás iskolaigazgató mondott rövid beszédet, melyben felelevenítette a tanév legfontosabb eseményeit a tanulmányi munka, a tanórán kívüli programok és az iskola életével kapcsolatos egyéb eseményekről.

Az igazgató Úr külön köszönetet mondott a működtető önkormányzatnak azokért a fejlesztésekért  így a  fűtéskorszerűsítésért , amely több,  mint 13 millió forintos beruházás keretében valósult meg. Az önkormányzat tette és teszi ezt annak ellenére, hogy 2013. január 1-jétől már nem fenntartója az iskolának. Ebben az évben is a tavalyi győztes a jelenlegi 7. osztály kapta a legsportosabb osztálynak járó Tolnay serleget. Ezután Kovács Zoltán  . osztályos tanuló zongoraműsora következett. A kiemelkedő tanulmányi és sporttevékenységért járó könyvek és emlékplakettek átadásával folytatódott az ünnepség. Rigó Gyula 8. osztályos tanuló 8 éven át tartó kitűnő tanulmányi eredményéért külön elismerésben részesült. A környezettudatos életmódra való nevelés jegyében meghirdetett PET palack gyűjtési akció legeredményesebb osztályai a 4-5-6. osztályosok sportszercsomagot vehettek át.

A tanévzáró ünnepség az igazgató úr tanévet bezáró mondataival ért véget.