Elkezdődött a tanév!

2017.09.01-én újra becsengettek az Abdai Zrínyi Ilona Általános Iskolába.

Az új tanévben 13 osztályban 268 tanuló kezdte meg tanulmányait! A felső tagozaton évfolyamonként két osztállyal az alsó tagozaton a 3. évfolyamon szintén két osztály indult.

Iskolánkban 22 főállású, 2 óraadó és 6 utazó pedagógusos biztosítják a megfelelő színvonalú oktató-nevelő munkát.  4 új pedagógus érkezett Varga Judit biológia-rajz szakos tanár (Preisz Mária helyett), Dr. Rádlyné Balogh Noémi biológia-technika tantárgyak tanítására (Szokoly Adrien helyett) Rétfalvi Gergely testnevelés tanítására és tanulószobai feladatok ellátására. Karsai Klára (óraadó) ének-zene tanítására. Séfer Szabina (óraadó) magyar nyelv és irodalom tanítására.

A nyár folyamán festés történt az iskolaépületen belül (falak, ajtók, radiátorok) és kívül (felső tagozatos épület utca felőli falfelületének festése) melyhez az önkormányzat festék mellett szakembert is biztosított.

A tanévnyitón Szabó Zsolt Polgármester Úr adott át Abda Község Képviselőtestülete nevében minden 1.osztályos tanulónak tanszercsomagot. A 8.osztályosok „zrínyis” kitűzővel köszöntötték az 1.osztályosokat.

Minden feltétel adott, hogy tanulóink és kollégáim zavartalanul el tudták a 2017/2018-as tanévet kezdeni!

                                                                                  Ferenczy Tamás igazgató

Fényképek a Galéria/Abda felületen megtekinthetők!