Tanévkezdés...

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

A tanévkezdéssel kapcsolatos információk:
 
1. Az első tanítási nap programja:
• Gyülekező: 8:15-től kézfertőtlenítést követően az osztályteremben.
• Tanévnyitó ünnepség 8:30-kor az udvaron, melyre a kedves szülőket is várjuk szeretettel! (Tanulóinknak a megjelenés az alkalomhoz illő öltözetben.)
• Kérjük a szülőket, az iskola épületébe csak azok lépjenek be, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal!!!!!! Az udvarra ez nem kötelező!!!
• Az első tanítási nap 11:45-ig tart, utána a gyerekek hazamenetnek.
• Aki a fenti időpont után felügyeletet/napközit kér, annak természetesen biztosítjuk.
• Az első napon kapják meg a tanulók a tankönyveket.
• Étkezést 2021.09.03. (péntektől) tudunk biztosítani azok számára, akik a szerdán megkapott igényléshez szükséges nyomtatványt csütörtökön reggel 8 óráig az iskolatitkárnak visszajuttatják!!!!!
 
2. A börcsi gyerekek az éves buszbérletüket az első tanítási napon kapják meg az iskolában. (A bérlet a kiváltott viszonylatjeggyel és a diákigazolvánnyal együtt érvényes. Új viszonylat jegy csak az 5. osztályosoknak kell.)
 
Abda,2021.08.27.
Ferenczy Tamás
intézményvezető

1. osztályosok beíratása

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Tekintettel a veszélyhelyzetre, javasoljuk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, amely nemcsak biztonságos, hanem kényelmesebb is az Ön számára.

 

Ha módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján a kérelem benyújtására vonatkozó elutasító határozatot hoz, (hangsúlyozzuk, hogy ez nem a gyermekének felvételéről szóló elutasító határozat!), majd az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

 

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

 

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

 

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett800-1600 között, előzetes telefonos egyeztetés szükséges.

 

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Győri Tankerületi Központ (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.; telefon: 96/795-234; email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ) is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Iskolánk elérhetőségei:

Abdai Zrínyi Ilona Általános Iskola (96) 553-022, (96) 350-034; Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Abdai Zrínyi Ilona Általános Iskola Börcsi Tagiskolája (96) 553-242; Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Abdai Zrínyi Ilona Általános Iskola Ikrényi Tagiskolája (96) 542-040; Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Abda, 2021.04.12.

                                                                                  

Ferenczy Tamás Intézményvezető s.k.

 

Étkeztetési térítési díjakról...

Tisztelt Szülők!

A Kormány a 603/2020. (XII.18.) számú rendeletében – a veszélyhelyzet miatt nehéz helyzetbe került lakosság terheinek enyhítése érdekében – rendelkezett arról, hogy a helyi önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerv által nyújtott szolgáltatásért megállapított díj mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak 2020. december 18-án hatályos és alkalmazandó mértéke. Ezen szabály érinti az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjait is, miszerint az idei évben a 2020. évre önkormányzati rendeletben megállapított térítési díjak fizetendők és nem alkalmazhatjuk a 2021. évre szintén rendeletben megállapított – a tavalyi évhez képest az étkeztetést biztosító szolgáltató áremelése miatt – magasabb összegű térítési díjakat. Emiatt az idei évre már befizetett magasabb összegű és a ténylegesen fizetendő 2020. évi alacsonyabb összegű térítési díj különbözet a következő számlában mint csökkentő tétel elszámolásra kerül, vagyis a többletbefizetést betudjuk a következő fizetéskor. A továbbiakban a 2020. évben érvényes térítési díjak fizetendők.

 

Amennyiben újabb változás történik a térítési díjak kapcsán, tájékoztatni fogjuk Önöket.

Abda, 2021. április 9.

                                                                                                                      dr. Dukkon Eszter

                                                                                                                                                                                     aljegyző sk.

TÁJÉKOZTATÓ A KATOLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁSRÓL

Szeretettel várunk minden leendő 1. osztályost, illetve felsőbb évest is, aki szeretne csatlakozni a katolikus hittanosok közösségéhez!

Hittanóráinkon lehetőséget biztosítunk, hogy a Szentírás történetein keresztül megismerkedjenek Isten szeretetével, Jézus életével, valamint a Katolikus Egyház tanításával, ünnepeivel, liturgiájával, keresztény hagyományainkkal.

A tananyag feldolgozása során fejlődik a gyermekek erkölcsi érzéke és lelkiismerete. Segítséget kapnak ahhoz, hogy elköteleződjenek a jó mellett, felismerjék és elutasítsák a rosszat. Megtanulják a közösségi élet szabályait, fejlődik imaéletük, elindulnak a személyes istenkapcsolat felé vezető úton.

A katolikus hit- és erkölcstan oktatásra bárki beiratkozhat, tekintet nélkül arra, hogy meg van-e keresztelve, illetve rendszeresen nem tud részt venni a vasárnapi szentmiséken.

Azokat is szívesen látjuk, akik nem akarnak elsőáldozók és bérmálkozók lenni, de szívesen megismerkednének Isten és a Katolikus Egyház tanításával.

Azoknak viszont, akik szeretnének szentségekhez is járulni (első szentgyónás, elsőáldozás, bérmálás), folyamatosan részt kell venniük a hitoktatáson és a szentmiséken, továbbá a szentség-kiszolgáltatás évében az előkészítő foglalkozásokon.

1. osztályosok esetén a beiratkozáskor írásban kell jelezni az iskolánál, hogy gyermeküket katolikus hitoktatásra szeretnék beíratni, felsőbb évesek esetében szintén írásban lehet kérni a beíratást május 20-ig.

Találkozzunk a következő tanévben a katolikus hit- és erkölcstan oktatáson!