Étkeztetési térítési díjakról...

Tisztelt Szülők!

A Kormány a 603/2020. (XII.18.) számú rendeletében – a veszélyhelyzet miatt nehéz helyzetbe került lakosság terheinek enyhítése érdekében – rendelkezett arról, hogy a helyi önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerv által nyújtott szolgáltatásért megállapított díj mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak 2020. december 18-án hatályos és alkalmazandó mértéke. Ezen szabály érinti az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjait is, miszerint az idei évben a 2020. évre önkormányzati rendeletben megállapított térítési díjak fizetendők és nem alkalmazhatjuk a 2021. évre szintén rendeletben megállapított – a tavalyi évhez képest az étkeztetést biztosító szolgáltató áremelése miatt – magasabb összegű térítési díjakat. Emiatt az idei évre már befizetett magasabb összegű és a ténylegesen fizetendő 2020. évi alacsonyabb összegű térítési díj különbözet a következő számlában mint csökkentő tétel elszámolásra kerül, vagyis a többletbefizetést betudjuk a következő fizetéskor. A továbbiakban a 2020. évben érvényes térítési díjak fizetendők.

 

Amennyiben újabb változás történik a térítési díjak kapcsán, tájékoztatni fogjuk Önöket.

Abda, 2021. április 9.

                                                                                                                      dr. Dukkon Eszter

                                                                                                                                                                                     aljegyző sk.